Rýchly výber


filter
výstavba domu
podľa iného projektu
výstavba domu
z nášho katalógu

Záruky

úvod / Záruky

ideálne bývanie, s.r.o. garantuje, že zrealizované dielo si zachová vlastnosti dané projektantom a funkciu, na ktorú je určené, dlhodobo.

Pri akýchkoľvek reklamáciách stavieb, sme ochotní a schopní nastúpiť k odstráneniu reklamovaných závad do 48 hodín. Pri poruchách podnikneme kroky k odstráneniu okamžite!

 

Na všetky stavebné práce poskytujeme záruky po dobu nie kratšiu ako je 5 rokov.

 

Pri dodávkach technologických zariadení a strojného vybavenia budov je poskytovaná záruka podľa záruky výrobcu tohto zariadenia.  

 

Práve z dôvodov využívania materiálov najvyššej akosti a dokonalého systému riadenia kvality Vám môžeme ponúknuť aj predlženú záruku.