Rýchly výber


filter
výstavba domu
podľa iného projektu
výstavba domu
z nášho katalógu

zmeny v katalógovom projekte

úvod / zmeny v katalógovom projekte

Každá požiadavka na úpravu v projekte je individuálna a preto aj cena za úpravu v danom projekte sa vypočíta individuálne, podľa náročnosti úprav v jednotlivých profesiách.

Radi Vám katalógový projekt prispôsobíme podľa Vašich želaní.

V podstate sa jedná o bežnú prax, keď klient požaduje väčšie alebo menšie úpravy projektu. Po naštudovaní klientových požiadaviek mu doporučíme najlepšie riešenie.

 

V prípade malých úprav (malý posun priečky, úprava interiérových dverí...) sa nejedná o navýšenie ceny projektu. V prípade požiadavky rozsiahlejších zmien, ktoré zasiahnú viaceré časti profesií (statika, vykurovanie, atď) sa vypočíta a dohodne doplatok k projektu. Po zaslaní Vášho konkretnejšieho opisu požiadavky na úpravy, Vám potvrdíme možnosť riešenia zmeny a taktiež, či bude znamenať navýšenie ceny projektu.

 

Dodanie projektovej dokumentácie s úpravami predlží termín odovzdania.

Postup, termíny dodania a cenová kalkulácia si rieši vždy individuálne, po podrobnom vykomunikovaní požadovaných úrprav, podľa náročnosti a zásahu do jednotlivých profesíí.

 

Úpravy v projektových dokumentáciach riešime osobnými konzultáciami a následne on-line - cez účet BaseCamp - kde je veľmi prehľadná komunikácia projektantov s klientom, prehľadné informácie, ktoré sa nestrácajú, prílohy, progres. Určite sa Vám to bude páčiť :)  

 

Zmeny v katalógových projektoch sú teda hračkou...