23.september, 2019

4 základné predpoklady, aby realizácia vášho domu nebola fraška

Určite viete, že stavba domu bude poskytovať mnohé riziká, ale rovnaké riziká na vás čakajú už omnoho skôr a vy ich môžete ľahko prehliadnuť. Pretože napr. už v priebehu návrhu domu budete rozhodovať o veciach, ktoré neskôr už nepôjdu zmeniť. Bude teda záležať na tom, aby ste

1. Návrh domu

Vytvorenie vášho ideálneho domu je tým najdôležitejším, čo teraz musíte urobiť. Aké budete mať v dome miestnosti a ako na seba budú nadväzovať. Ako sa budú prepojovať. Často sa zabúda na miesta komunikácie-chodby, schodisko, vstupné haly. Týmito miestami budete prechádzať každý deň a je dôležité aby boli správne navrhnuté.

Aký bude mať dom štýl, kam sa bude otvárať a kam naopak otáčať chrbtom. To sú základné časti, ktoré budú váš dom utvárať a tie budú určovať, ako sa budete doma cítiť. Tieto veci už neskôr nezmeníte.

Dobre vytvoriť dom, vyriešiť dispozície. Navrhnúť tvar a veľkosť. Pokiaľ túto časť neurobíte dobre, váš dom nebude podľa vašich predstáv a vy si budete musieť zvykať na to, že to nie je úplne ono.

Dom bezpečný a pod kontrolou. To nie je len elektronický zabezpečovací systém. Mnohé technológie vo vašom dome už umožňujú ovládanie cez internet. Vrátane vykurovania, klimatizácie ale aj roliet.

Spojenie so záhradou. Sklenená strecha zimnej záhrady môže byť pochôdzna a tvoriť terasu prístupnú z izby v poschodí.

Dopriať si pohodlie a odpočinok. To môže byť tiež kúpeľ, ktorý ponúka vaňa umiestnená v pohodlí spálne.

Pripravte si podmienky pre inštaláciu technológií v budúcnosti. Možno o nich teraz neuvažujete, ale neskôr sa vyhnete veľkému sekaniu v novom dome a potom si ich budete môcť jednoducho inštalovať. Pripravte si ich trasy. (klimatizácia, rekuperácia, inteligentný dom…)

2. Projekt domu

Vyriešiť všetky technické súvislosti, navrhnúť rozvody inštalácií, vody, kanalizácie, silnoprúdu, slaboprúdu, vykurovania, prípadne klimatizácie, rekuperácie, bezpečnostného zariadenia, inteligentných inštalácií. Pokiaľ túto časť neurobíte dobre vystavujete sa riziku, že ktorákoľvek táto časť nebude správne fungovať, alebo bude kolidovať s inou. Do domu vám môže zatekať, vznikať praskliny, prípadne černieť rohy.

3. Výber dodávateľa/dodávateľov

Aby ste si vôbec mohli vybrať dodávateľov, ktorí vám dom budú stavať, musíte im poskytnúť podrobné informácie o množstve, kvalite a technológiách, ktoré majú dodať. Tomu sa hovorí špecifikovať prácu a dodávku a výkaz výmer. Bez týchto dvoch dokumentov nebudete môcť zrovnať jednotlivé ponuky, pretože nebude presne jasné, za čo máte zaplatiť.

4. Kontrola realizácie stavieb

Bez dôslednej kontroly vám seba lepšie plány nezaručia, že dielo bude vykonávané, tak ako ste si predstavovali, priali a ako očakávate. Nakoniec už zostáva len uviesť dom do prevádzky, vyskúšať, že všetko správne funguje.
Postaviť dom malý alebo veľký je komplexné a zložité dielo, kde sa prelínajú najrôznejšie profesie, materiály a technológie, ktoré veľmi často vyžadujú špeciálne zachádzanie. Záverečná fáza je všetko riadne dokončiť. A teda odstrániť všetky drobné chyby.