Individuálny projekt domu

Prečo?
Čo potrebujete ku konzultácii?
Cena
Príklady našich projektov

LIMITOVANÁ Akcia

  • V PRÍPADE REALIZÁCIE DOMU SPOLOČNOSŤOU IDEÁLNE DOMY s.r.o., BUDE CENA ZA INDIVIDUÁLNU PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU PONÍŽENÁ O 50% ODPOČTOM Z CENY REALIZÁCIE (PLATÍ UŽ AJ OD ETAPY "HRUBÁ STAVBA")

Individuálny projekt rodinného domu je jedinečný svojím architektonickým a dispozičným stvárnením, pretože je šitý na mieru presne pre klienta a daný riešený pozemok.

Architekt za pomoci svojich analýz autentického prostredia a reagulatívov daného územia, dokáže vyformovať hmotu a dispozíciu domu, kde ťaží z orientácie pozemku na svetové strany, zohľadňuje podnebie, architektúru okolia, výhľady a iné dôležité aspekty. A najmä požiadavky klienta sa snaží dokonale zhmotniť do domu v danom prostredí - s cieľom spokojnosti klienta a splnení vopred stanoveného rozpočtu.

Priebeh tvorby individuálneho projektu začína úvodným stretnutím, kde sa klient rozpráva s architektom o svojej predstave bývania v rodinnom dome, buď priamo na pozemku alebo v kancelárii. Dôležité je, aby presne špecifikoval, čo od svojho budúceho bývania očakáva. Najčastejsou chybou klienta býva, keď za architektom príde so svojou hotovou skicou pôdorysu a tým mu úplne zamedzí priestor na tvorbu - stane sa tak len prekresľovateľom často nezmyselných návrhov.

Preto je veľmi doležité dôverovať architektovi, nechať mu priestor na tvorbu a popri tom ho usmerňovať - vtedy sa vytvárajú najvydarenejšie architektonické diela, kedy sa klient stane spokojným užívateľom svojho budúceho domu a individuálne riešenie malo naozaj význam. Tvorba štúdie prebieha niekoľkými konzultáciami, pokiaľ sa sfinalizuje.

Keď sa uzatvorí štúdia, klient má predstavu o svojom rodinnom dome, kde výstupom je 3D model zasadený do autentického pozemku, podorysy, pohlady a schématický rez. Následne po odsúhlasení sa podklady dostávajú projektantovi, ktorý za pomoci profesistov rieši projekt pre stavebné povolenie.

Individuálny projekt