01.september, 2022

Prečo hrubá stavba od nás?

Oslovte nás k výstavbe aj len etapy Hrubej stavby Vášho domu. Prečo? Ak nemáte čas na čítanie - preskočte teda úvod - a skočte hneď na heslovité argumenty na konci článku… :)

Asi každý, kto stojí pred výstavbou rodinného domu zvažuje, ako sa doň nasťahovať, čo možno najrýchlejšie a bezbolestne. Pri tomto rozhodovaní asi ešte neuvažuje nad možnými problémami s kvalitou, ktorá ho môže stáť nervy a nemalé finančné prostriedky, možno aj celý život.

Pri rozhodovaní o spôsobe výstavby rodinného domu treba mysliet na 3 aspekty: čas, financie, kvalita.

Svojpomocne - vlastnými rukami

Motiváciou pre rozhodnutie výstavby rodinného domu svojpomocne je motivácia ušetriť náklady na stavbe. Bude to však znamenať nie len Vašu manuálnu prácu, ale aj množstvo rozhodnutí, ktoré budete musieť urobiť. O všetkých aspektoch rozhodujete len Vy, čo je fajn, ale môže sa to voči Vám obrátiť, každý robí chyby, teda za všetky chyby zodpovedáte sám a uplatnenie záruk je nulové. Väčšinu prác totiž urobíte sami s pomocou rodiny či známych (je otázne, či je to ozaj bezplatné), či prípadne s malými partiami remeselníkov, miestnych či z internetu, ktorých vidíte prvý krát v živote. Celá svojpomoc končí pri tejto čiastočnej svojpomoci, keďže asi nikto nezvládne všetky profesie sám. Na niektoré odborné práce sa navyše vyžaduje oprávnenie či odborná spôsobilosť, takže najatie profesionálov je nevyhnutné.

A teraz tie 3 aspekty:

ČAS, ČAS A EŠTE RAZ ČAS - práce na seba nenadväzujú plynule, ale väčšinou s prestávkami a všetko trvá niekoľkonásobne dlhšie. Ak chcete samostatne dohliadať na kvalitu remeselných prác, môžete rovno rozmýšľať o neplatenom voľne. Bežne pri svojpomocnej výstavbe nastáva taktiež situácia, že práce máte naplánované, materiál objednaný a zrazu zistíte, že nemáte s kým robiť, pretože ľuďom, s ktorými ste sa dohodli, práve do toho „niečo vošlo“.

FINANCIE - treba zvážiť fakt, že na rozdiel do Vás, má väčšina stavebných firiem relatívne veľké zľavy na materiál. Cena práce je v stavebnej firme kalkulovaná presne , pracovníci vykonávajú svoju prácu za dohodnutý plan, nie ako “fušku na Vašej stavbe”, za ktorú zvyčajne pýtajú násobné financie ako v stálej práci. Ďalšou nevýhodou môže byť aj to, že časť peňazí môžu pohltiť niektoré nesprávne urobené práce a bude ich treba zrealizovať znova - opäť kúpiť materiál, zaplatiť dopravu, čakať na dovoz na stavbu, a tým pádom sa posúva harmonogram. Z toho dôsledku už nestihnete pripraviť stavbu na ďalšie nadväzujúce činnosti.

KVALITA - už sme spomenuli vyššie, že kvalita je bez záruk, ručíte za ňu sami. Budete potrebovať odborné vedomosti. Najlepšie je, ak máte k dispozícii skúseného stavbára, ktorý Vás môže viesť, no i tak si budete musieť naštudovať rôzne pracovné postupy a technológie. Všetko budete realizovať prvykrát a je len otázkou času, kedy začnete rozprávať “keby som toto vedel”, alebo “teraz by som to spravil inak”. Na druhej strane získate veľa vedomostí a zručností.

Odporúčame rozdelenie stavby na etapy

Ak nechcete zveriť výstavbu jednej firme, a to hneď na začiatku tzv “na kľúč”, môžte rozdeliť výstavbu na etapy - hrubá stavba, holodom, dokončenie na kľúč. Takto môžte spoznať firmu už pri prvej etape, zažiť si jej prácu a komunikáciu, vidieť a spoznať pracovníkov, atď. Počas tejto etapy sa môžete rozhodnúť pre prípadne pokračovanie s touto firmou, alebo dokončovať dom samostatne, zadávaním jednotlivých prác živnostníkom.

Môžete skúsiť aj samostatné organizovanie výstavby - ako možný kompromis medzi stavbou svojpomocne a stavbou na kľúč - svojpomocná organizácia výstavby, keď nezadáte zákazku jednej firme, ale sami budete organizovať jednotlivé profesie, takže budete mať všetko vrátane peňazí pod kontrolou. Znalosť problematiky je ale v tomto prípade nutnou podmienkou.

Pre nás, ako Vám najlepšie poradiť, sa javí ako najlepšou voľbou, najlepší kompromis pre “čas, peniaze a kvalitu” - že by ste si hrubú stavbu dali postaviť na kľúč jednej skúsenej firme, zvyšok urobíte sčasti svojpomocne a na časť si najmete kvalifikovaných remeselníkov.

Zvážte pri tom, ktoré práce naozaj zvládnete kvalitne sami. Pôčas výstavby hrubej stavby, získate dobrý kontakt s firmou a budete mať tak možnosť získať presnú cenovú ponuku aj pre ďalšiu etapu “holodom”, keďže kontrolné dni na stavbe počas hrubej stavby, môžete využiť aj na prechádzanie detailov ďalšej etapy a konzultácie so skúsenými odborníkmi, ktorí už postavili množstvo stavieb.

Prečo k výstavbe hrubej stavby osloviť práve nás?

Pretože od nás dostanete férovú cenovú ponuku - vypracovanú transparentne na základe podrobného položkovitého rozpočtu vychádzajúceho z kvalifikovaného výkazu výmer, viete presne, aký materiál Vám zabudujeme do Vášho domu, koľko ho bude a koľko bude stáť jeho zabudovanie.

Vieme skontrolovať PD a v prípade, že vieme niektoré veci vyriešiť lepšie ponúkneme túto možnosť. Vďaka skúsenosti vieme niektoré veci na stavbe zoptimalizovať a tým ušetriť financie. Vieme navrhnúť iné technologické postupy pri výstavbe kde sa dá dosiahnuť úspora času.

Pretože stavba bude postupovať plynule, len s technologickými prestávkami, kt. si jednotlivé práce vyžadujú. Bude dodržaný zmluvný harmonogram - pevný termín (čas výstavby) a Vy už od začiatku môžte riešiť harmonogram pre pokračovanie stavby do ďalšej etapy s pevnými termínmi.

Pretože sa venujeme výhradne len rodinným domom, poznáme všetkých našich pracovníkov a jednotlivé profesie máme rozdelené tak, že jednotliví naši pracovníci vykonávajú len tú svoju prácu na každej stavbe: máme pracovníkov na zakladanie, tesárov na ŽB steny a stropy, samostatných pracovníkov na ploché strechy, inú partiu na šikmé strechy. Garantujeme Vám, že Vašu hrubú stavbu budú vykonávať naši pracovníci, žiadne subdodávky z miesta stavby a pod.

PRETOŽE STAVBU RIADIA DVAJA KVALIFIKOVANÍ VEDÚCI PRACOVNÍCI:

STAVBYVEDÚCI = STAVEBNÝ INŽINIER S OSVEDČENÍM SKSI (Slovenskej komory stavebných inžinierov) pre pozemné stavby a PROJEKT MANAŽÉR-INŽINIER, ktorý je s Vami najviac v kontakte od začiatku oslovenia až po odovzdanie a počas výstavby je v neustálom dennom kontakte so stavbyvedúcim a spolú vedú a organizujú výstavbu (objednávajú materiál, pripravujú a školia pracovníkov na jednotlivé práce, riešia dennú prácu a prípravu pre ďalší týždeň).
Tento tím ľudí dokáže niekedy objaviť chyby v projekte a predísť tak neskorším poruchám. Na pravidelných poradách sú niektoré problémy konzultované aj s dalšími kolegami a okruh ľudí, ktorí sa venujú veciam na stavbe sa zvyšuje.

Silný tím skúsených odborníkov dokáže spolu zvládnúť aj najzložitejšiu stavbu a úspešne ju doviesť do konca.

Pretože poznáme problematiku - vyznáme sa a máme referencie. Vieme zakladať na penovom skle, hovorí nám, čo je to napr. biela vaňa a ovládame jej jednotlivé detaily, máme problematiku “pohľadového betónu” či stropov, či zvislých stien ako vlastné know-how zvládnutú na jednotku. Nezmeníme projekt v detailoch, komunikujeme so statikom stavby, s dodávateľmi technológií a napr. Isokorby sú štandardom pre detaily, kt. si to vyžadujú. Murujeme so všetkými tvarovkami od výrobcu, nevynechávame zakladacie tehly, rohové polovičky, systémové riešenie prekladov, trámcov, atík. Keďže voda je pre stavbára nepriateľ - či už povrchová, spodná alebo z kondenzu - používame kvalitné hydroizolácie, zdvojujeme pod múry po 2 izolácie a pod. Používame kompletné príslušenstvo od výrobcov podľa montážnych návodov a tešíme sa z toho. Krov nepílime na stavbe motorovými pílami, ale hrubú stavbu si presne na milimeter zameriavame a krov sa vyrába v stolárskej dielni a na stavbu už prichádzajú označené krokvy a ďalšie súčasti krovu pripravené presné - pre ich presné umiestnenie. Klampiarské práce, ži zváranie fólií pre plochú strechu - vykonávajú kvalifikovaní pracovníci, vykonávame zatopove a iskrové skúšky ako nutný štandard. Pri odovzdávaní stavby je stavba krásne uprataná bez bordelu na dvore, so všetkými dokladmi ku kolaudácií, ako sú napr. Protokol o vytýčení stavby od geodeta, certifikáty použitých materiálov, stavebný denník a pod. Výkres ležatej kanalizácie obsahuje zaznačenie prípadnej zmeny, ak sa oproti projektu vykonala, či prípadne iná zmena požadovaná investorom, či stavebným dozorom. To je ta už na začiatku spomínaná KVALITA. Radosť na takejto stavbe pokračovať v ďalšej etape.

Záruka

Záruka je to, čo Vám síce niektoré firmy a živnostníci môžu sľúbiť, ale už horšie vedia splniť. U nás máte záruku toho, že firma je dlhodobo na trhu, má zázemie, zamestnancov, majetok a nedokáže zmiznúť zo dňa na deň. Záruka dobrého mena, ktorú roky budujeme a dávame si na nej záležať. V neposlednom rade sú to desiatky spokojných zákazníkov, ktorým sme ich sen o novom bývaní splnili. U nás máte záruku toho, že sa snažíme stavby realizovať tak, aby ste mali bezstarostné bývanie dlhé roky a nemuseli riešiť neustále opravy. Ak sa nejaké problémy vyskytnú, vieme ich bezodkladne riešiť.

Ešte raz, zjednodušene - heslovito:

ČAS
- garantovaná rýchlosť (pevný harmonogram) výstavby pri dodržaní všetkých technologických postupov
- výstavba riešená "pod jednou strechou”
- investor šetrí čas - nemusí zháňať živnostníkov, uzatvárať zmluvné vzťahy - stavebniny, betonárky, železo, .....
- počas výstavby HS sa investor venuje rodine, práci,… pritom o stavbe ma dokonalý prehľad (pravidelné kontrolné dni na stavbe, podrobná online zdieľaná fotodokumentácia na Dropboxe, …)
FINANCIE
- lacnejší nákup materiálu na HS ako investor
- zmluvný vzťah zhotoviteľ vs. investor - menší objem peňazí - následne bližšie spoznanie v prípade spokojnosti pokračovanie vo výstavbe na holodom
- investor platí až po ukončení príslušnej etapy
KVALITA
- realizácia stavby so stabilnou stavebnou spoločnosťou
- záruka kvality remeselnej práce
- zmluvné záruky na HS
- naši stavbyvedúci - členovia SKSI
- na kvalitných základoch postavená kvalitná HS, záruka na strechu - najdôležitejšia časť na dome

Tú sú naše referencie postavených a odovzdaných domov:
www.idealnedomy.sk - Referencie

Samostatne vedieme rubriku Práve staviame, kde pravidelne, skoro na dennej báze prikladáme fotky z aktuálne prebiehajúcich stavieb, kde nás v aktuálnom čase viete aj navštíviť. Môžete tak spoznať našu prácu ešte pred rozhodnutím o výstavbe Vášho domu s nami.

Tú sú aktuálne stavby domov, ktoré aktuálne realizujeme:
www.idealnedomy.sk - Práve staviame

Oslovte nás k vypracovaniu cenovej ponuky Hrubej stavby na Váš dom, radi Vám ponuku spracujeme a predstavíme sa Vám aj osobne na stretnutí.

info@idealnedomy.sk
Informácie k výstavbe: +421 905 563 348
Informácie k projektom: +421 905 151 017