09.júl, 2011

Hľadanie ideálneho projektu

Pri výbere projektu rodinného domu máte v podstate dve možnosti - katalógovy projekt alebo individuálny projekt. Pri voľbe projektu rodinného domu by mali hlavne rozhodovať štyri základné faktory:
1. veľkosť stavebnej parcely - pozemok,
2. poloha osadenia domu,
3. dispozičné riešenie a architektúra,
4. náklady na jeho výstavbu.

1. Pozemok

Rozmery pozemku môžu najvýraznejšie ovplyvniť výber svojho projektu. Pokiaľ je plocha nadobudnutého pozemku dostatočná a nespôsobuje nutnosť kompromisu v projekte - môže sa investor rozhodnúť pre prízemný dom - bungalov, s dostatočne veľkou zastavanou i obytnou plochou. V opačnom prípade nezostáva iné riešenie, ako sa uspokojiť s jedno- či dvojpodlažnou alternatívou.

2. Osadenie domu

Osadenie domu na pozemok je ovplyvnené vyhláškou o všeobecno-technických požiadavkách, ktorá rieši napr. dodržanie vzdialenosti medzi vzájomne susediacimi domami, či vzdialenosti domu od hranice pozemku.

Ďalším faktorom rozhodujúcim o osadení domu je jeho orientácia na svetové strany. Tu platí jednoduchá zásada: na severnú stranu by mal byť otočený čo najmenší počet okien. Ak sa už tejto podmienke nedá vyhnúť, mali by to byť okná z kuchyne, komory, pracovne alebo kúpeľne. Obývacia izba by mala byť situovaná na juhovýchod, detské izby a spálne môžu byť orientové na juh, západ i východ.
Z hľadiska dostupnosti je vhodné, aby sa dom nachádzal čo najbližšie k ulici. Avšak v prípade, že je ulica hlučná, je lepšie dom situovať hlbšie do pozemku. Potrebné je aj rešpektovať uličnú čiaru, ktorá je väčšinou pevne stanovená územným plánom obce alebo mestskej časti.

3. Dispozičné riešenie

Pre bývanie, vyhovujúce predstavám a požiadavkám všetkých členov rodiny, je snáď najdôležitejšie vyhovujúce dispozičné, čiže priestorové riešenie. Treba myslieť nielen nad potrebným počtom izieb, ale aj nad ich priechodnosťou. Každé dieťa by malo mať vlastnú detskú nepriechodnú izbu a rodičia spálňu. Plánovať pracovňu alebo hosťovskú izbu znamená zväčšiť obytnú plochu a tým pádom aj náklady. Do úvahy o projekte je vhodné aj zakomponovanie garáže či dvojgaráže, ktorá môže byť súčasťou rodinného domu alebo bude predstavovať samostatný objekt. V prvom prípade však musíme znovu rátať so zväčšením zastavanej plochy. Ak má byť dom stavaný do svahu, môže byť priestor garáže situovaný aj v suteréne.

Dôležité je aj rozhodnutie pre kompletné alebo čiastočné podpivničenie domu. Suterénne miestnosti nájdu využitie nielen ako kotolne, pivnice a sklady, ale aj ako priestory vhodné pre využitie voľného času. Možno v nich umiestniť saunu, dielničku pre domáceho majstra, podobne ako napr. ping-pongový stôl pre deti. Plocha podpivničenia sa počíta do celkovej úžitkovej plochy domu a samozrejme značne ovplyvňuje výšku nákladov na jeho stavbu. Je teda nutné premyslenie, či je podpivničenie skutočne potrebné.

Ak ste sa pre stavbu rodinného domu už rozhodli, musíte sa rozhodnúť pre individuálny alebo typový projekt.

Niektorí z budúcich majiteľov rodinných domov, ktorí majú predstavu o finančnej náročnosti stavby, majú špecifický pozemok alebo chcú individuálne projekčné riešenie - sa obracajú na architektonické kancelárie a architektov a dávajú si vypracovať projekty šité na mieru.

Väčšina investorov sa ale rozhoduje pre konkrétnu stavbu prostredníctvom stavebných firiem a katalógov, čiže prezentácií. Sú ľahko prístupné a rýchlo pomôžu ku konkrétnym predstavám o fyzickom vzhľade budúceho domu i predstave finančných požiadavkách konkrétnej stavby už na začiatku. Typové projekty sú navyše, v porovnaní s individuálnymi, lacnejšie. Nesmie sa však pri nich zabúdať na vyhovujúce dispozičné riešenie, ideálnu orientáciu a pod.
Ceny za projekty jednoduchších rodinných domov začínajú cca od 900.- Eur. Kompletný projekt rodinného domu by mal obsahovať stavebnú časť, statiku, rozpočtovú časť s výmerami a ďalej elektroinštaláciu, systém vykurovania, riešenie požiarnej ochrany, zdravotechnickej inštalácie a ak je to potrebné, tak plynofikácie.
Katalógový projekt nerieši vonkajšie inžinierske siete, ich prípojky ani osadenie stavby na pozemku. To sa rieší vždy individuálne pre každú konkrétnu stavebnú parcelu.

V tomto štádiu taktiež uvažujte o konštrukcii domu - montovaný alebo murovaný. Taktiež si rozmyslite a konzultujte voľby jednotlivých materiálov pri danej konštrukcii riešenia - od základov až po strechu, vrátane riešenia profesií a interiéru.

4. Náklady

Určite nezanedbateľným faktorom pri stavbe rodinného domu a výbere jeho projektu je jeho cena výstavby, ktorá v súčasnosti začína pri cca 100m2 úžitkovej ploche od cca 90.000,- Eur a je závislá od obytnej a úžitkovej plochy, technológie a spôsobu výstavby. Svojpomocnou výstavbou je možné znížiť cenu domu cca o 30% v porovnaní s cenou výstavby domov na kľúč - v tom prípade ale rok alebo aj viac nepracujete vo svojej stálej práci - čím je táto úspora otázna. Tiež nie je istota v kvalite práce, pevnej výslednej cene a termíne dokončenia.