Naša komplexná činnosť

Prinášame komplexnú ponuku služieb pre záujemcov o novostavbu rodinného domu. Pri výstavbe Vášho domu Vám ponúkame aj jedinečný servis, ktorý si výstavba domu vyžaduje

Návrh projektu domu

​Vyberte si rodinný dom z našej ponuky alebo akýkoľvek iný projekt - staviame domy podľa všetkých autorizovaných projektov. Pokiaľ si nevyberiete žiadny zo širokej ponuky na trhu, navrhneme Vám individuálny rodinný dom podľa Vašich predstáv a finančných možností.

Stavebné povolenie

Nevyhnutným krokom na ceste za bývaním v rodinnom dome je získanie stavebného povolenia.
Tento často zdĺhavý proces, počas ktorého je potrebné získať niekoľko kladných vyjadrení, počnúc orgánmi štátnej správy a vlastníkmi susedných nehnuteľností končiac, naši klienti absolvovať nemusia. Všetko potrebné sa už odohráva paralelne na pozadí vo fáze prípravy projektovej dokumentácie.

Výstavba

Vyústením všetkých nami poskytovaných služieb pri príprave rodinného domu nasleduje hlavná činnosť našej firmy: samotná výstavba domu, ktorú realizujeme plne vo vlastnej réžii a kompletne zabezpečujeme:

  • výstavbu od základov až po kolaudáciu;
  • dodávku všetkých materiálov;
  • stavebné práce vedené autorizovaným stavbyvedúcim a kontrolované stavebným dozorom;
  • vedenie detailného stavebného denníka a konta klienta cez internet;
  • získanie a kompletáž všetkých atestov, revízií, certifikátov a záruk na materiály;
  • vyčistenie stavby, staveniska a pozemku;
  • servis pri kolaudácii stavby

NAŠE ĎALŠIE VÝHODY VÝSTAVBY DOMU U NÁS:

Základová doska

Založenie stavby je nesmierne dôležitou súčasťou pre budúcu kvalitu celej stavby. Vždy sa jedná o jedinečné a individuálne riešenie závislé od pomerov pozemku.
Ceny všetkých programov typových domov už uvažujú aj s kompletnou základovou doskou, pri základnej špecifikácii: zakladanie na rovine, základový pás hĺbky 90 cm pod budúci terén, 1DT-tvárnica nad stiahnutú ornicu, betón triedy C15/20, armovanie dosky kari sieťou 150x150x6, hr.dosky 150mm, ležatá kanalizácia, voda a uzemnenie podľa daného projektu.
Každé zakladanie sa posudzuje individuálne, ale daný model slúži k tomu, že aj prípadné zmeny v zakladaní na Vašom pozemku pri iných špecifikách, už len pomerne málo zmenia garantovanú cenu dodávky domu.

Projekt manažér a stavbyvedúci

Výstavba Vášho domu bude organizovaná 2 manažérmi - projekt manažérom a stavbyvedúcim.
Všetko spojené s prípravou stavby, samotnou realizáciou, či odovzdávaním stavby budete riešiť s jedným človekom - manažérom projektu. Samotné práce na stavbe sú vedené stavbyvedúcim.

Projekt manažér

Je s Vami v bezprostrednom kontakte počas celej doby prípravy, výstavby a aj po dokončení. Informuje Vás o postupe výstavby, vedie kontrolné dni a a jeho maximálnym záujmom je odovzdať Vám načas kvalitné dielo.

Stavbyvedúci

Vedie dennú organizáciu činností na stavbe, vedie stavebný denník, komunikáciu so stavebným dozorom, harmonogram výstavby, atď. Kontroluje a zodpovedá za skutočne technické prevedenie realizovanej stavby podľa projektovej dokumentácie.

Tím stavbárov spolupracuje počas výstavby s našimi projektantmi a výsledkom je skrátenie doby dodania a vysoká kvalita výsledného diela.