Doplnky / prispôsobenie katalógového projektu

Zmeny v katalógovom projekte
Doplnkové projekty ku katalógovému projektu - cenník
Radi Vám katalógový projekt prispôsobíme podľa Vašich želaní. V podstate sa jedná o bežnú prax, keď klient požaduje väčšie alebo menšie úpravy projektu. Po naštudovaní klientových požiadaviek mu doporučíme najlepšie riešenie.

V prípade malých úprav (malý posun priečky, úprava interiérových dverí...) sa nejedná o navýšenie ceny projektu. V prípade požiadavky rozsiahlejších zmien, ktoré zasiahnú viaceré časti profesií (statika, vykurovanie, atď) sa vypočíta a dohodne doplatok k projektu. Po zaslaní Vášho konkretnejšieho opisu požiadavky na úpravy, Vám potvrdíme možnosť riešenia zmeny a taktiež, či bude znamenať navýšenie ceny projektu.

Dodanie projektovej dokumentácie s úpravami predlží termín odovzdania.

Postup, termíny dodania a cenová kalkulácia si rieši vždy individuálne, po podrobnom vykomunikovaní požadovaných úrprav, podľa náročnosti a zásahu do jednotlivých profesíí.

Úpravy v projektových dokumentáciach riešime osobnými konzultáciami a následne on-line - cez účet BaseCamp

prehľadná komunikácia projektantov s klientom, prehľadné informácie, ktoré sa nestrácajú, prílohy, progres. Určite sa Vám to bude páčiť :) Zmeny v katalógových projektoch sú teda hračkou...

Každá požiadavka na úpravu v projekte je individuálna a preto aj cena za úpravu v danom projekte sa vypočíta individuálne, podľa náročnosti úprav v jednotlivých profesiách.