Doplnky / prispôsobenie katalógového projektu

Zmeny v katalógovom projekte
Doplnkové projekty ku katalógovému projektu - cenník
Zmeny v katalógovom projekte nevykonávame.

Radi Vám ale poskytneme autorský súhlas na možnosť úprav v projekte a tie môžete zrealizovať s Vašim miestným projektantom.

Miestný projektant Vám následne môže dopracovať aj osadenie domu na Váš pozemok (situáciu) a projekty inžienierských sietí, podľa určených bodov napojení k Vášmu pozemku.

Následne môžte s takto skompletizovaným projektom riešiť žiadosť o vydanie stavebného povolenia.