26.apríl, 2019

Pohľadový betón v interiéri

Čo je to pohľadový betón? Ako dosiahnuť pohľadovú štruktúru betónu? Ako postupovať pri stenách a stĺpoch? Toto a iné si rozoberieme v tomto blogu.

Čo je to pohľadový betón?

Je to betónová konštrukcia, ktorá zostáva v interiéri, prípadne v exteriéri bez povrchovej úpravy. Túto štruktúru často využívajú v návrhoch architekti, hlavne v moderných dizajnových interiéroch. Pohľadový betón je však možné dosiahnuť aj pomocou stierok a omietok, prípadne betónovými obkladmi. Surový vzhľad betónových stien v kombinácií so sklom a drevom je momentálne vyhľadávaný a obľúbený.

Pohľadový betón v paneláku?

Veľa ľudí býva v bytoch ktoré sú postavené v 70-80tych rokoch, kedy vrcholila panelová výstavba. Stačí dať dole povrchovú úpravu na týchto paneloch ako sú vápennocementové omietky, prípadne stierky, niektorí možno nestihli dať ešte dole pôvodné tapety. Takýto povrch stačí len napenetrovať a môžeme tak dosiahnuť zaujímavú plochu v modernom interiéri. Samozrejme nie všetky steny vyzerajú tak dobre, že ich môžeme priznať. Ak panel nie je vhodný na priznanie, môžu nás zachrániť ešte betónové omietky, stierky prípadne betónový obklad.

Ako dosiahnuť pohľadovú štruktúru betónu?

Dosiahnuť pohľadový betón pri novostavbe je o niečo náročnejšie. Priznať sa dajú steny, stropy, stĺpy, schodiská, musíme si len vybrať. Určite si musíme ale vybrať ešte pred samotnou realizáciou týchto konštrukcií.

Základom je vybrať si danú konštrukciu ktorú chcem priznať a povedať to ľudom, ktorí majú danú konštrukciu realizovať. Ideálne je, ak ľudia čo idú napríklad strop realizovať, už niečo také robili. Oni už musia dodržať len tieto zásady:
  • Dodržať kladačský plán debniacich dosiek, aby nám sedeli špáry medzi doskami
  • Použiť vždy len nové rovnaké debniace dosky, iba ak by architekt trval na použití starých poškodených dosiek
  • Dosky musia byť ošetrené oddebňovacím olejom
  • Všetky spoje medzi doskami treba presilikónovať, aby nám do škár nenatieklo cementové mlieko
  • Treba dodržať krytie výstuže pomoc podložiek, existujú betónové a plastové podložky, tie treba uložiť rovnomerne do požadovaných línií pretože po oddebnení ich môže byť vidno
  • Po realizácií výstuže je potrebné debnenie vyčistiť od drôtikov, nečistôt, ideálne je celé debnenie prepláchnuť vodou, aby zostalo dokonalo čisté
  • Betonáž je dobre realizovať počas oblačného počasia, betón musí mať dobrú konzistenciu aby nám nevznikli hniezda, betonáž nesmieme prerušiť, ďalej musíme betón dostatočne zhutniť ponorný vibrátorom a v neposlednom rade po betonáži musíme betón ošetrovať, aby nám nevypraskal
  • Po oddebnení stropu sa musí strop jemne prebrúsiť brúsnou žirafou, aby sme odstránili drobné nerovnosti hlavne v mieste spojov debniacich dosiek, zostatky z oddebňovacieho oleja a podobne.
  • Vybrúsený povrch stačí už len napenetrovať transparentnou penetráciou prípadne impregnáciou určenou na pohľadové betóny. Existujú rôzne impregnácie a ošetrujúce laky, ktoré sú potrebné hlavne v exteriéri kvôli životnosti a údržbe povrchu

Ako postupovať pri stenách a stĺpoch?

Pri pohľadových stĺpoch a stenách dodržujeme zásady ako pri stropoch. Ak máme priznané aj rohy treba vložiť do debnenia plastové rohovníky, ideálne ich je dobre nalepiť, aby neboli poznať stopy po klinčekoch. Pri stenách je niekedy požiadavka, aby neboli viditeľné stopy po spriahnutiach debnenia. V tom prípade je nutné navrhnúť spôsob vonkajšieho podopretia a stiahnutia stien bez spriahujúcich tyčí. Nie vždy sa to ale dá dosiahnuť, hlavne ak je to staticky náročná konštrukcia, a hrozilo by roztrhnutie debnenia. Ak je zo strany investora, prípadne architekta požiadavka aby nebolo vidno žiadne stopy po krúžkoch na debnení pridáva sa ešte na stenové debnenie vrstva z veľkoformátovej preglejky, ktorá sa dá použiť aj na staršie dielce a tým pádom dosiahnem peknú štruktúru aj so starým debnením.

Pri priznaných schodiskových konštrukciách je to ešte o level vyššie. Niekedy je preto lepšie zvoliť už hotový prefabrikovaný výrobok, lebo realizácia na stavbe je časovo veľmi náročná a nákladná.

Alternatíva v podobe omietok, stierok a obkladov

Ďalším spôsobom ako je možné dosiahnuť surovosť betónovej steny sú rôzne druhy stierok
a omietok. Na napenetrovanú podkladnú vrstvu sa nanesie séria vrstiev stierok určitým spôsobom, aby bola dosiahnutá požadovaná štruktúra. Tieto stierky sú v rôznych farebných odtienoch. Pri realizácií stierok je možné aplikovať aj špáry debnenia a krúžky po sťahujúcich tyčiach, aby steny pôsobili autenticky. Výhodou tohto systému je možnosť aplikácie v exteriéri na zateplenú fasádu. To znamená, že budova bude dobre zaizolovaná a zároveň bude pôsobiť ako bez zateplenia. Tak isto aplikácia na murované steny, ktoré samozrejme musia byť aspoň v hrubej omietke.

Posledným spôsobom ako dosiahnuť napríklad stenu z pohľadového betónu sú betónové obklady, ktoré sa dajú aplikovať aj dodatočne a nemusíme nad nimi rozmýšľať už pri začiatku výstavby. Nevýhodou sú obmedzené rozmery týchto obkladov a priznané škáry medzi obkladmi. Samozrejme nevýhodou sa niekedy môže stať výhoda, keď investor alebo architekt priamo túto štruktúru vyhľadáva a chce ju dosiahnuť.