04.marec, 2020

Všade dobre, doma zdravo...

Najviac zadlžovaní sme práve kvôli streche nad hlavou. Ale investovali by ste do bývania, pri ktorom by ste vedeli, že Vás z neho bude bolieť hlava a vaša rodina riskuje rôzne zdravotné problémy?

Čo by sme mali od zdravého domu požadovať?

Aby sme sa chránili pred prírodnými silami, budujeme si príbytky. Trávime v nich až 90% nášho života. Tak prečo ho netráviť v zdravom prostredí? Vďaka rôznym novým vedeckým poznatkom vieme viac a viac o vzťahu medzi prostredím, v ktorom žijeme a našim zdravím. V dnešnej dobe sme schopní vytvárať priestory, ktoré nás robia zdravšími a nijako nám neškodia. Môžeme merať kvalitu okolia, to znamená vzduchu, vody a svetla, a následne z výsledkov vieme tieto kvality zlepšovať – zvyšovať. Vieme navrhnúť prostredie, ktoré nás „dobíja“ energiou a podporuje nás v našich aktivitách, ale aj prostredie, ktoré nám poskytne bezpečný spánok a oddych.

Je to súhrn viacerých prvkov ako napríklad: dom orientovaný na viacero svetových strán, aby bol dom dostatočne presvetlený. K presvetleniu nám najviac dopomôžu veľké presklené plochy a ich neodmysliteľnou súčasťou by mali byť exteriérové žalúzie. K realizovaniu Vášho sna o bývaní Vám môže pomôcť naša šikovná architektka, ktorá Vám zhotoví individuálny projekt domu , hodiaci sa na daný pozemok a prostredie.

VZDUCH

Na kvalitu vnútorného prostredia majú vplyv materiály, ktoré nás obklopujú v interiéri, čiže materiály stien, podláh, alebo stropu. Nezanedbateľnou súčasťou vnútorného prostredia je aj samotný nábytok a zariadenie domu. Kvalitu vzduchu a prítomnosť CO2 a VOC látok ovplyvňuje aj pravidelnosť vetrania: čím menej vetráme, tým vyššie sú koncentrácie chemických látok.

Čo je VOC (volatile organic compounds)?

Ide o prchavé organické zlúčeniny, ktoré sa uvoľňujú z tuhej alebo kvapalnej formy pri bežnej izbovej teplote. Najčastejšie ide o formaldehyd. Škodlivé VOC vám neškodia okamžite, nebezpečné sú práve ich dlhodobé účinky na zdravotný stav. Koncentrácie vo vzduchu sú často nízke a príznaky sa objavujú pomaly. Z toho dôvodu je pozorovanie VOC a ich účinkov zložité.

Ako tieto látky ovplyvňujú zdravie?

Dlhodobé vystavovanie týmto materiálom má rôzne účinky na zdravie človeka. Od podráždenia oči, nosa a hrdla cez nepríjemné bolesti hlavy, stratu koordinácie a nevoľnosť, poškodenia pečene, obličiek a centrálneho nervového systému. Patria sem aj rôzne kožné alergické reakcie.

Kde sa tieto nebezpečné látky nachádzajú?

Rôznorodosť týchto materiálov je pomerne široká. Patria sem nábytky, rôzne typy omietok a vnútorných stierok. Kompletné stavby podláh (vinylové, laminátové, drevené s pridanou chémiou), povrchy stien a stropov, maľby, nátery atď.

Stavebné materiály, nábytok, textil, či zariadenie obsahujú koncentrácie rôznych chemických látok, z ktorých sú vyrobené, ako napríklad:

Prchavé organické látky / VOC: chemické látky, ktoré sa za bežných podmienok veľmi ľahko vyparujú. Patria medzi ne napríklad toluén, acetón, formaldehyd, benzén, styrén a iné.

Formaldehyd (VOC): vysoko toxická, mutagénna a karcinogénna látka. Používa sa ako základná surovina pre výrobu chemických látok. Jej zdrojom v domácnostiach je často nábytok z drevotriesky, podlahoviny, koberce, tapety, lepidlá, oblečenie, čistiace prostriedky, kozmetika, alebo nekvalitné plyšové hračky.

Benzén (VOC): organická zlúčenina, ktorá sa používa ako rozpúšťadlo pre výrobu rôznych chemických produktov, ako sú plasty, kozmetika, lieky, či benzín.

V ovzduší domu sa ďalej nachádzajú látky ako:

Oxid uhličitý (CO2): vzniká pri spaľovaní a dýchaní. K tvorbe tiež prispievajú domáce zvieratá, rastliny a varenie na plynovom sporáku.

Oxid uhoľnatý (CO): vzniká pri nedokonalom spaľovaní, fajčení, čí pálení vonných tyčiniek.

Oxidy dusíku NOx / NO2: vzniká pri spaľovaní alebo varení na plynovom sporáku.

Radón: nebezpečný rádioaktívny plyn, ktorý sa môže uvoľňovať z podložia domu.

V súčasnosti sa stáva až nutnosťou meranie ďalšieho parametra kvality vzduchu a to je hladina CO2 (kysličníka uhličitého). Prístroj na meranie CO2 je možné si kúpiť. Vzhľadom na jeho pomerne vysokú cenu je možno lepšie si ho prenajať.

Aká koncentrácia CO2 je nebezpečná pre ľudské zdravie?

Koncentráciu CO2 meriame v jednotkách ppm ( parts per million). 1 ppm = 0,0001%. Vyjadruje počet častíc CO2 na 1 milión častíc vzduchu.

  • cca 350 ppm = koncentrácia vo vonkajšom prostredí,
  • 1000-2 000 ppm = príznaky únavy a znižovanie koncentrácie, pocit vydýchaného vzduchu
  • 2000-5 000 ppm = nastávajú bolesti hlavy, znížená koncentrácia, únava,
  • viac ako 5 000 ppm = nevoľnosť a zvýšený tep,
  • viac ako 15 000 ppm = dýchacie ťažkosti, závraty,
  • viac ako 40 000 ppm = možná strata vedomia.

Keď prírodne, tak prírodné...

Ekologické prírodné materiály nevylučujú potenciálne škodliviny v dome a sú najlepšou voľbou pre lepšiu kvalitu života a zdravia. Veľmi dôležité je vetranie domácnosti. Ak sa dom nachádza v blízkosti frekventovanej cesty uprednostnite recirkulačný prístroj a pod. Od roku 2021 bude riadené vetranie domácnosti požadovaným štandardom zmenou normy. Nezamorte si domácnosť materiálmi, ktoré uvoľňujú škodlivé látky. Je dôležité si pozorne vyberať náterové hmoty, laky a moridlá. Vhodne zvolené a umiestnené rastliny v interiéri tiež plnia veľmi dôležitú funkciu a nemyslíme len estetickú.

MATERÁLY

Nepodceňujte materiály, ktoré použijete na výstavbu vášho domu. Na čo si dávať pozor a aké materiály by sa nemali v interiéri objavovať?

Vo veľkej miere by sme sa mali vyhýbať materiálom, ktoré obsahujú povrchové organické zlúčeniny VOC. Sú vylučované ako plyny niektorých tuhých a kvapalných látok. Niektoré môžu mať krátkodobé alebo dlhodobé nepriaznivé účinky na naše zdravie. VOC sú uvoľňované širokou škálou produktov. Ich počet sa odhaduje v tisícoch.

Vápenná omietka

Vápnové omietky, podobne ako škrupina vajíčka, regulujú výmenu vzduchu a pary, a tak poskytujú určitú mechanickú ochranu. Základom omietok je vápno, tradičný materiál používaný už odnedávna ľuďmi kvôli jeho vlastnostiam. Najznámejšie sú dezinfekčné účinky vápna, zároveň dokáže z okolia pohlcovať škodlivé látky, zabraňovať rastu plesní a optimalizovať vlhkosť v interiéri. Výroba je bezodpadová, čo znamená, že ide o ekologický materiál nezaťažujúci životné prostredie. Základom omietok je vápencové kamenivo, ľahké perlitové plnivo a vápenné spojivo, doplnené malým množstvom portlandského cementu. Omietka vytvára mikroporéznu štruktúru a dosahujú vysokú paropriepustnosť a lepšie spracovateľské vlastnosti. Omietky sú schopné absorbovať vodnú paru z prostredia a v prípade suchého vzduchu ju vydať naspäť.
Podobné vlastnosti majú aj sádrové omietky – sú prírodného pôvodu a priedušné a schopné absorbovať vlhkosť.

Minerálna vlna

Má výborné tepelné, akustické a protipožiarne vlastnosti: tepelnoizolačné vlastnosti - veľmi nízka tepelná vodivosť, vďaka čomu tepelne izoluje. Má požiarnu bezpečnosť pretože je vyrobená z nerastných surovín, ktoré odolávajú vysokým teplotám. Akustické vlastností - otvorená štruktúra materiálu v medzivláknitých priestoroch pohltí a takmer celkom utlmí zvukovú energiu, bez netesností - vďaka vláknitej a poddajnej štruktúre minerálna vlna na seba ideálne dolieha, a tak zabraňuje vzniku netesností a tepelných mostov. Prievzdušnosť - vláknitá štruktúra vlny prepúšťa vzduch a vlhkosť vodných pár. Ekologická - vyrobená z prírodných alebo recyklovaných materiálov. Dlhá životnosť - odolná proti starnutiu a nekoroduje. Trvalý tvar a rozmer - vďaka nulovej tepelnej rozťažnosti nemení tvar pri pôsobení vysokých teplôt, čo zamedzuje vzniku tepelných, zvukových a požiarnych mostov.

Podlaha (poter) na báze cementu

V posledných rokoch sú tieto typy podláh veľmi obľúbené. Najmä kvôli rýchlej inštalácii. Práve táto podlaha dobre odpovedá trendu inštalácie podlahového kúrenia prakticky vo všetkých rodinných domoch, ktoré sa výhradne stavajú ako ultra-nízkoenergetické až pasívne domy. Hrúbka podlahy začína už od 5 cm, samozrejme hrúbku volíme podľa vlastností podlahy (pevnostná trieda v tlaku a ťahu za ohybu). Podlaha je na báze cementu, je vhodná na aplikáciu vo vlhkom prostredí. Samozhutniteľnosť zabezpečuje požadovanú rovinatosť, ktorá je potrebná na ukladanie finálnych vrstiev – dlažby, PVC, parkiet, plávajúcich podláh, kobercov a podobne. Výhodou tejto podlahy je rovinatosť, ktorú dosahujeme, plynulejší prechod tepla, dokonalé obalenie trubiek podlahového kúrenia. Podlaha má lepšie mechanické vlastnosti, je pochôdzna už po 24 hodinách.

Podlaha z prírody – drevená podlaha

Uprednostňovanie drevených podláh v domácnostiach vyplýva nielen zo súčasného trendu, ale obľube sa tešia najmä kvôli výborným vlastnostiam, ktoré poskytujú naším domovom vysoký komfort bývania. Podlaha lepšie akumuluje teplo a je na dotyk teplejšia ako tá laminátová. Navyše má aj menšiu krokovú hlučnosť. Nepriťahuje prach, pretože oproti syntetickým vláknam prítomných na kobercoch sa nabíja minimálnou statickou energiou. Okrem vkusu a štýlu interiéru zohľadňujte pri výbere konkrétneho typu podlahovej krytiny aj predpokladané namáhanie podlahy v závislosti od čoho zvoľte drevinu s primeranou tvrdosťou. Najčastejšie sa využíva buk a dub, ktorý veľmi dobre odoláva vlhkosti a svetlu. Medzi výhody drevených podláh patrí: dlhá životnosť, dobrá tepelná a zvuková izolácia, ľahká údržba, minimálna horľavosť, minimálna elektrická vodivosť, prírodný materiál. Ideálne prostredie pre drevo (aj pre človeka) je teplota okolo 20 °C a vlhkosť vzduchu 50 až 60 %.

TEPLOTA

Iná izba + iná teplota = spoločná úspora

Ovládanie vykurovacieho systému samostatne v každej izbe Vám ušetrí peniaze za energie. Ak máte viacizbový rodinný dom, najšetrnejším a najpohodlnejším riešením je zónová regulácia s časovým programom. So zónovou reguláciou si môžete vytvoriť zóny podlahového vykurovania a ovládať ich tak, ako Vy sami budete chcieť. Čo je najlepšie, prehľad o vykurovaní a spotrebe energií budete mať po ruke vo Vašom telefóne. S najnovšími aplikáciami si môžete rozdeliť Váš domov na viacero zón ako napríklad: obývačka, spálňa, detská izba, kuchyňa atď. Viete si vytvoriť časový program podľa Vášho životného rytmu. Na nákladoch na domácnosť viete ušetriť až 30%.
Kotol, či tepelné čerpadlo môžete cez mobil nie len vypnúť a zapnúť, ale aj vytvoriť časový režim zónovej regulácie. Zónou môže byť jedna, alebo aj viac izieb, dokonca aj celé podlažie. Je to len na Vás.

TICHO

Tiché bývanie

Je preukázané, že dlhodobé pôsobenie hluku okolo 70 dB môže spôsobovať poškodenie sluchu. Zvuková izolácia a priestorová akustika sú mimoriadne dôležité z hľadiska pohody a zdravia užívateľov. Rušivý vplyv hluku z okolia poškodzuje naše zdravie, psychickú pohodu a môže spôsobovať neurózy, poruchy spánku, ale aj vážne ochorenia kardiovaskulárneho systému.

Ako dosiahnuť tiché bývanie

Akustická plávajúca podlaha
Akustické podložky musia byť min. 10 mm hrubé. Výborne funguje minerálna izolácia alebo elastifikovaný polystyrén. Pri oddelení betónovej vrstvy akustickej podlahy od zvislých stien nesmieme zabudnúť na pásky. Bez nich nebude podlaha 100 % tlmiť hluk.
Odhlučnené steny
U obvodových stien a vnútorných priečok nemusí byť vždy najdôležitejší materiál, z ktorého je stena vyrobená. Podstatnejšia je vnútorná výplň priečok, ktorá izoluje tepelne aj akusticky. Ideálna výplň je napríklad mäkká minerálna vlna alebo priečky z vápennopieskových tvárnic.
Akustické dosky
Rôzne akustické systémové riešenia môžete namontovať ako priečky, podhľady alebo predsteny. Skvelé je, že sa dajú ľahko použiť aj pri rekonštrukciách, a to aj len napríklad v niektorých miestnostiach. Okrem toho, že tlmia zvuk, sú aj odolné voči požiaru.
Okná a dvere
Najslabším článkom z hľadiska vnútorného hluku sú otvory v budove, teda okná a dvere. Ak má okno vzduchovú nepriezvučnosť 35 dB a stena 52 dB, výsledná hodnota je v rozpätí 35–36 dB. Zmenou okien z 35 na 40 dB tak dokážete zlepšiť akustiku celej fasády.

Svetlo

Prirodzené svetlo

Žiadna žiarovka nedokáže nahradiť pozitívny význam a vplyv denného svetla. Prečo je také dôležité? Prirodzené svetlo je výnimočným prvkom, ktorý má pozitívny vplyv na zdravie človeka. Aby ľudské telo správne fungovalo, malo by dennodenne vnímať intenzitu svetla. Vďaka nemu i bez hodiniek vieme, kedy by sme mali začať oddychovať a naopak, kedy sa naštartovať do nového dňa. Pozitívne vplýva na všetky vekové kategórie, ale najmä deti. Jeho nedostatok môže spôsobiť poruchy spánku, zvýšiť hladinu stresu, podporovať obezitu a únavu. Charakteristickým ochorením, ktoré je prepojené s nedostatkom denného svetla, je sezónna afektívna porucha (SAD) – ide o poruchu nálady, ktorá vzniká v súvislosti so zmenou ročných období.

Denné svetlo nemusí ísť dnu len cez okná
V rodinných domoch sa môže svetlo dostať dnu napr. cez svetlíky/ svetlovody. Moderné okná majú takmer tak malý prestup teploty, ako zateplená stavba a preto sa netreba báť, že by miestnosť prechladili. Práve naopak. Orientácia na južnú stranu bude znamenať, že so svetlom príde aj teplo a hrejivá pohoda. Na takéto svetlíky je možné inštalovať aj tienenie pomocou nepriehľadných roliet, ktoré na počkanie miestnosť zatemnia. Svetlíky pôsobia atraktívnejšie a používame ich s obľubou aj na domoch s plochou strechou. Využitie uplatňujú najmä vo vstupných halách, kuchyniach, a kúpeľniach.

Tipy na rozjasnenie miestnosti

  • Na presvetlenie tmavej miestnosti výborne poslúži biela farba, ktorá odráža denné svetlo. Podobnú službu urobí aj bledomodrá.
  • Osvedčenými pomocníkmi v ponurých izbách sú zrkadlá – ak sú vhodne umiestnené, takisto dokážu odraziť istú časť dopadajúceho svetla späť do miestnosti.
  • Čo sa týka zariadenia, vhodnejšie je voliť bledší nábytok a takisto aj podlahu. Ak sa neviete vzdať tmavého nábytku, obmedzte sa len na zopár kúskov.

Náš cieľ pri návrhu a výstavbe rodinných domov

Cieľom je vytvárať a udržiavať si netoxickú domácnosť. Z toho dôvodu sú prírodné alternatívy vždy tým najlepším riešením aj za cenu vyššej investície. Dnes má trvalo udržateľný životný štýl prednosť, nie len kvôli nášmu zdraviu, ale aj zdraviu našej planéty. A keď je zdravá planéta, je zdravá aj Vaša rodina.