24.máj, 2011

Kupujete dom či byt? Pýtajte sa na jeho technický stav

Bývanie si bežný človek nezadováža veľakrát za život. Jedna sa o významnú investíciu, naviac často spojenú dlhoročným záväzkom splácania úveru. Preto sa vyplatí pri hľadaní domu alebo bytu preveriť jeho technický stav, aby ste sa vyhli ďalším nepríjemným investíciám v blízkej budúcnosti.

Pri kúpe staršieho domu skúmame, či steny nie sú vlhké, či strecha nezateká, stav okien... Pokiaľ predom z nezavislého zdroja zistíme, na čo výjdu opravy, môžeme jednať o zľave alebo lepšie vyberieme dodávateľa, pretože voliť výber podľa najnižšej ceny nebýva tou najlepšou cestou.

Pre laika môže byť ideálnou cestou pre získanie prehľadu zabehnutý odborný internetový portál, kde pomocou kľúčových slov nájdete nielen informácie ale aj skúseností iných majiteľov. Rad problémov sa totiž opakuje podľa - v určitej dobe používaných stavebných riešení alebo materiálov.

Pri inštaláciach sú prípadné problémy väčšinou skryté. Keďže opravy znamenajú nutnosť inštalácie odkryť, veľa starostí a peňazí úšetria nákresy skutočného vedenia potrubí, prípadne fotky z výstavby. Vieme, kde a čo hľadáme, ale nejde len o poruchy. Bez znalostí vedenia vody môže i neškodná montáž poličiek v kúpeľni skončiť prevŕtaným potrubím. V každom prípade žiadajte protokoly o posledných revíziach (prvých pri spúštaní do prevádzky alebo pravidelných u starších objektov). Ďalší, kto ich bude chcieť je poisťovňa, v lepšom prípade len pri podpise poistnej zmluvy.

Desatoro technického stavu domu a jedna rada naviac

1. Spýtajte sa na vek a stav rozvodov, a či boli menené stúpačky kanalizácie a vody.

2. Pýtajte sa na zdroj tepla pre vykurovanie. Pokiaľ má nehnuteľnosť vlastný zdroj, pýtajte sa na jeho vek a na náklady spojené s vykurovaním. U staršieho domu si nechajte ukázať faktúry za elektrinu, plyn, prípadne teplo. Pri novom objekte si vyžiadajte energetické posúdenie objektu - rovnako ako napr. pri chladničke A-E.

3. Nezabudnite si vyžiadať poslednú revíziu elektriny, plynu, komínov, bleskozvodu, skúšku vykúrovania, tlakovú skúšku vody a revíziu kanalizácie, protokoly o uvedení do prevádzky, prípadne revíziu u starších zariadení.

4. Strecha je jednou z najdôležitejších izolačných konštrukcií. Pýtajte sa, či bola v minulosti opravovana.

5. Preverte vek a funkčnosť okien. Uistite sa, že pod oknami nie sú na stenách stopy po vlhkosti.

6. V najnižšom podlaží sledujte, či dole na stenách - obvodových aj vnútorných - nie sú vlhké mapy. Prítomnosť vlhkých máp a pliesní preverujte aj v kútoch miestností vo vyšších poschodiach a pod strechou.

7. Uistite sa, že na fasáde alebo vnútorných stenách nie sú trhliny, prípadne iné poruchy.

8. Pokiaľ sa v objekte nachádzajú drevené konštrukcie a sú prístupné, preverte aspoň vizuálne ich stav. Sústreďte sa najmä na styky a uloženie jednotlivých prvkov.

9. Nezabudnite požadovať projektovú dokumentáciu vrátane zapracovania zmien, t.j. verziu odpovedajúcu skutočnému stavu, u starších objektov minimálne stavebným úradom orazený pasport súčasného stavu. Pokiaľ je pri objekte studňa, tak nezabudnite vyžadovať povolenie o nakladaní s vodou.

10. Okrem technického stavu preverte aj právne vzťahy nehnuteľnosti, či na ňu neviazne nesplatený úver, či nie je založená tretej strane, či na majiteľa nie je vypísaná exekúcia a či nie sú spojené s nehnuteľnosťou vecné bremená o ktorých doposiaľ neviete. Pokiaľ bol dom zrekonštruovaný s pomocou dotačných titulov, tak aké záväzky z toho plynú.

+ 1. V prípade akýchkoľvek pochybností vezmite so sebou na prehliadku odborníka na stavebné detaily a technické zariadenia budov.