Třinec, ČR 2023 súkromný investor
Už realizované

Pasívny dom vo svahu (PHPP)

Realizujeme rodinný pasívny dom v Třinci, ČR  - s dokumentáciou overenou prepočtom cez PHPP.

 

Základy: stavba rodinného domu a garáže bude založená na základových pásoch. Najskôr budú urobené základové konštrukcie 1PP, monolitický železobetónový strop nad 1PP a potom základové pásy 1NP. Na dno základových pásov sa uloží zemniaci pásik hromozvodu. Základová špára základových pásov, pod úrovňou 1PP RD/garáže, bude urobenáv troch výškových úrovniach z dôvodu zachovania kontinuity jednotného podložia.


Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie: obvodové nosné steny/suterénna stena bude z vystuženého betónu ŽB C20/25. Vnútorné nosné steny na 1PP a 1NP budú z tehly VPC KM-BETA SENDWIX, hr. 200mm, pevnosti P20, vymurované na tenkovrstvú maltu M5. Prievlaky, preklady a vence budú zo železobetónu. Stropná konštrukcia nad 1PP je železobetónová monolitická stropná doska. Nenosná stropná konštrukcia nad 1NP tvorí priznaný drevený trámový strop, kotvený do ŽB venca.

Strešná konštrukcia: v projekte sú navrhované dva typy striech. Nad 1PP je plochá strecha z ŽB monolitickej stropnej dosky. Jedná sa o zastrešenie s extenzívnou plochou strechou, hlavná plocha vytvorená s vegetačným substrátom pre suchomilné rastliny. Strecha nad 1NP je šikmá strecha so sklonom 30°, tvorená dreveným priehradovým väzníkom.

Vykurovanie: primárnym zdrojom pre vykurovanie je tepelné čerpadlo zem-voda s vnútornou jednotkou umiestnenou v technickej miestnosti. 

Čo je PHPP (Passive House Planing Package)?

je to prehľadný projekčný nástroj vyvinutý pre projektantov a architektov. Je určený na podrobný výpočet parametrov energeticky pasívneho domu. Zo zadania vstupných údajov vypočíta tepelnú stratu a vykoná výpočet energetickej bilancie objektu.

 

PHPP obsahuje nástroje pre:

  • výpočet súčiniteľov U stavebných prvkov s veľkou mierou tepelnej izolácie
  • výpočet energetickej bilancie
  • návrh riadeného vetrania
  • výpočet tepelnej straty
  • výpočet letnej tepelnej pohody
  • a mnoho ďalších užitočných nástrojov pre spoľahlivý návrh pasívnych domov

 

Návrh projektu: Ing. arch. Táňa Kantor

Mám záujem o výstavbu
Mám záujem len o projekt
Mám inú otázku
Súhlasím s tým aby spoločnosť IDEÁLNE DOMY, s.r.o. spracovávala moje osobné údaje (meno, priezvisko, email a telefónne číslo) na evidenciu vzťahov so zákazníkmi. *
Pred odoslaním musíte vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov
Prosím vyberte etapu výstavby domu "Holodom"
Prosím vyplňte všetky požadované polia:
Kontaktný formulár bol úspešne odoslaný. Do 24 hodín Vás budeme spätne kontaktovať.
Kontaktný formulár nebolo možné odoslať. Prosím kontaktujte nás priamo na info@idealnedomy.sk alebo +421 905 563 348.
Dohodnúť konzultáciu

Máte záujem o výstavbu?

Vyplňte formulár a budeme Vás spätne kontaktovať. Preberieme spolu detaily ohľadom možnosti výstavby Vášho domu, resp. si dohodneme nezáväzné osobné stretnutie, kde sa Vám predstavíme a preberieme všetky Vaše dotazy.

+421 905 563 348

Alebo nám zavolajte

Podobné realizované projekty